Legislație imobiliară

LEGEA Nr. 550 din 14 octombrie 2002 – Privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local.

LEGEA Nr. 10 din 2000 – Privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989.

LEGEA Nr. 247 din 2005 -Privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente. Modificarea si completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989.

LEGEA Nr. 112 din 1995 – Lege pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului.

LEGEA Nr. 85 – Privind vanzarea locuintelor construite din fondurile statului care pot fi cumparate de titularii contractelor de inchiriere, cu plata integrala sau in rate a pretului, in conditiile Decretului-lege nr. 61/1990 privind vinzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie si ale prezentei legi.

LEGEA Nr. 18 din 1991 -Legea fondului funciar.

LEGEA Nr. 1 din 2000 -pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997.

LEGEA Nr. 114 din 1996 -Prezenta lege reglementeaza aspectele sociale, economice, tehnice si juridice ale constructiei si folosintei locuintelor. Reglementarea cadrului general de realizare, exploatare si administrare a locuintelor are la baza urmatoarele principii: Accesul liber si neingradit la locuinta este un drept al fiecarui cetatean. Realizarea locuintelor constituie un obiectiv major, de interes national, pe termen lung, al administratiei publice centrale si locale.

LEGEA Nr. 145 din 1999 -Modificarea si completarea Legii Locuintei nr. 114/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/1998.

LEGEA Nr. 3 din 2000 – Organizarea activitatii agentilor imobiliari.

DECIZIA Nr. 333 din 2002 -exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13-32 din O.G. 3/2000 privind organizarea activitatii agentilor imobiliari.

ORDONANTA Nr. 36 din 30 ianuarie 2002 – Impozitele si taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale. Informatiile referitoare la impozitele si taxele locale sunt de interes public, autoritatile administratiei publice locale avand obligatia sa asigure accesul liber si neingradit la acestea.

LEGEA Nr. 190 din 1999 – Legea creditului ipotecar.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *