Acte necesare transferului de proprietate

Toate documentele se prezinta la notariat in original.

In situatia in care Vanzatorul este Persoana Fizica, actele necesare instrainarii imobilului sunt urmatoarele:

ACTUL DE PROPRIETATE care poate fi : contract de vanzare-cumparare/contract de construire/certificat de mostenitor/contract de donatie/contract de schimb/sentinta civila definitiva

ACTELE DE IDENTITATE ale partilor contractante, Vanzatori si Cumparatori, Carti de Identitate/Buletine/Pasapoarte sau unde este cazul Sentinta Civila de divort cu mentiunea „definitiva si irevocabila”.

CERTIFICATELE DE CASATORIE ale partilor contractante, in cazul in care este necesar (imobilul care se vinde este bun comun).

CERTIFICAT FISCAL (eliberat de Primarie Directia Taxe si Impozite ) – atesta faptul ca proprietarul figureaza pe rolul administratiei financiare cu imobilul ce urmeaza a fi vandut, imobil pentru care impozitele sunt achitate la zi nefiind urmarit pentru eventuale debite sau amenzi catre stat. Acesta se elibereaza de catre Primarie – Directia Taxe si Impozite. ESTE VALABIL IN LUNA CALENDARISTICA IN CARE A FOST ELIBERAT.

ADEVERINTA ELECTRICA -dovada achitarii la zi a consumului de enerie electrica- VALABILITATE 48 ORE

ADEVERINTA DE LA ASOCIATIA DE PROPRIETARI (LOCATARI) – se intocmeste in 2 exemplare, formular tipizat, completat si semnat de catre Administrator si contravizat de catre Presedintele Asociatiei de Locatari. Adeverinta va avea obligatoriu Numar de Inregistrare, Data de Emitere si mentiunile aferente situatiei financiare a poprietarului. Pentru ca Adeverinta sa fie valida toate cheltuielile Vanzatorului trebuie sa fie achitate la zi. VALABILITATE 30 ZILE

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA eliberat de catre Biroul de Carte Funciara autentificare inscris care reflecta situatia juridica a imobilului si este VALABIL 10 ZILE de la data depunerii cererii de catre unul dintre proprietari, la notariatul la care se face vanzarea. In momentul transferului de proprietate extrasul de Carte Funciara TREBUIE SA FIE FARA SARCINI. Daca in sarcina imobilului sunt inscrise diverse ipoteci, interdictii de instrainare, privilegii, etc. la momentul transferului de proprietate Vanzatorul trebuie sa faca dovada incetarii acestor sarcini printr-un inscris eliberatoriu, de regula RADIEREA de creanta emisa de organul care avea constituit respectivul drept.

CERTIFICATUL DE PERFORMANTA ENERGETICA a imobilului care facve obiectul tranzactiei. Oblifgatoriu pentru PRIMA CASA.

NOMENCLATOR STRADAL -certificat pentru schimbarea adresei postale, in cazul in care adresa postala din titlul de proprietate nu corespunde cu adresa postala din Certificatul Fiscal si/sau Extrasul de Carte Funciara.

PERSOANE JURIDICE – Societati Comerciale In situatia in care Vanzatorul este persoana juridica, actele necesare instrainarii imobilului raman cele enumerate mai sus , completate cu:

  • Act constitutiv si Actele Aditionale aferente.
  • Certificat Constatator.
  • Copie – Certificat de Inregistrare.
  • Procura/Hotarare AGA de reprezentare.
  • Act de identitate imputernicit/reprezentant .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *